Invitation for a Work&Earth Founding Partnership with us.

SWPi Partners ideally want to be leading workplace innovation and FMBIM developments, want to proactively help preserve Earth and practise a holistic, smart and circular approach to workplace management. As Founding Partner of SWPi you endorse the Work&Earth vision and promote a partnership to your peers, clients and providers. Your organisation will be rewarded a unique position in our network.

An SWPi Partnership includes:

 1. Promoting your Expert, logo, graphics, views and articles in our publications.
 2. Promoting your organisation as a Founding  Partner of ‘The Work&Earth Partnership’
 3. Our designated SWPi-consultant working with your organisation on the agreed focus.
 4. Connecting your organisation with potential peers, staff, clients, and providers.
 5. Delivering knowledge, innovations, strategies and projects matching the agreed focus.
 6. Sending 100 copies of the printed magazine on your behalf to your network.
 7. A pdf-copy of our annual research report ‘SWPi Guide’ plus a private online workshop.
 8. Co-creation of our annual program.
 9. One free entrance to one thematic webinar and our annual conference.
 10. Free sponsorship of a tailor made session for max 20 selected  participants.
 11. Free use of our SWPi-logo.
 12. Two online Partner-meetings per year.

Partnerships start September 1, 2021, are available per zone and include a designated SWPi-consultant for x hours per week. Prices per zone:

A. NL, Belgium, D, UK, CH, and Italy (4 hrs/pw)

B. As A. plus USA and AUS (8 hrs/pw)

C. As B. plus Spain, Portugal and LatAm (12 hrs/pw)

D. Global (24 hrs/pw).

To frame our focus you select a combination of preferred themes, zone/countries and services. If required we make you an offer tailored to your needs.

Additional hours are required for help with project-based recruitment or workplace design, specific research, tailored thematic online or printed magazines or events, tenders participation and organizing inspirational trips for small groups.

The two-year Partnership agreements start September 1, 2021. Collaboration starts when signed. Allowing for free of charge collaboration to set our focus, do research and start publishing online.

We are member of IFMA (23.000 members), GWA, FMN, Xing, LinkedIn (10.000 connections) and Instagram.

On request we can introduce you to NL Partners, references or deliver earlier research reports and publications.

Please fill out this form to show your interest in a Work&Earth Partnership. 

Salutation  *
      

 

 

 

What services do you want us to deliver?  *
What themes are you connected with?  *

 

 

Smart WorkPlace International handles your personal information with great care. Please read our Privacy Statement.

Privacy

Smart WorkPlace International B.V., gevestigd te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.smartwpi.com 
Groningensingel 903
6835 GJ Arnhem

The Netherlands

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smart WorkPlace International verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smartwpi.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smart WorkPlace International verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Smart WorkPlace International analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Smart WorkPlace International volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Smart WorkPlace International neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smart WorkPlace) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smart WorkPlace International bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren in de basis de wettelijk toegestane bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Smart WorkPlace International verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smart WorkPlace International blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smart WorkPlace International gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smart WorkPlace International gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smartwpi.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Smart WorkPlace International zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Smart WorkPlace International wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smart WorkPlace International neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smartwpi.com.

© 01-07-2020 Smart WorkPlace International B.V.

Back to top